راهنمای سفارش

مراحل ثبت سفارش

  • انتخاب محصول مورد نظر .
  • ارتباط با کارشناس فروش.
  • ارائه کد محصول انتخابی .
  • ثبت سفارش با پرداخت 1/3 بیعانه .
  • تسویه محصول بعد از تکمیل سفارش .

تخفیفات خرید

  • جمع کل خرید  = درصد تخفیف .
  • 1.000.000 الی 10.000.000 = 5%
  • 10.000.000 الی 20.000.000 = 6%
  • مازاد 20.000.000                      = 7%